Allmänna Villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för köp gjorda i vår webbutik. Läs dem noggrant innan du beställer våra produkter. Du måste acceptera dem för att kunna fortsätta med ett köp. Genom att göra det samtycker du till att följa alla bestämmelser som anges nedan.

Individer kan lägga beställningar i onlinebutiken. Dessa allmänna villkor gäller för konsumenter.

L:a Bruket är ett svenskt företag som lyder under svensk lag, vilket inkluderar EU:s förordningar och direktiv. Dessutom strävar L:a Bruket efter att alltid följa de konsumentskyddslagar och regler som gäller i köparens hemvistland. L:a Bruket kan inte garantera att dessa villkor följer alla tillämpliga konsumentskyddslagar. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar L:a Brukets ansvar för frågor där en sådan bestämmelse skulle vara olaglig enligt lagen.

L:a Bruket har rätt att vägra en person att göra en beställning om denne, i enlighet med gällande lagar i hans bosättningsland, inte har rätt eller rättskapacitet att ingå ett bindande avtal. med L:a Bruket. Genom att lägga en beställning bekräftar du att du har laglig rätt och kapacitet att ingå avtal med L:a Bruket.

Observera att du inte kan göra en beställning i den här onlinebutiken om din leveransadress ligger i Korea. Vi råder dig att göra dina inköp här.

Pris

Alla priser är inklusive alla skatter (moms och andra tillämpliga skatter) om inte annat anges enligt beskrivningen nedan. Priserna kan anges i flera betalningsvalutor.

Om varorna levereras från Sverige till Sverige: priserna är inklusive alla skatter (svensk moms inklusive 25%).

Om din leveransadress är belägen i ett annat land i Europeiska unionen än varornas avgångsadress:

Priserna är inklusive alla skatter med tillämpning av momsen i det land där du vill levereras (destinationsland) i enlighet med reglerna enligt artiklarna 33 och 59 i direktiv 2006/112/ CE, i kraft sedan 1 juli 2021.

Om din leveransadress är belägen i ett land utanför Europeiska unionen (exklusive Storbritannien):

Priserna är exklusive skatt enligt artikel 146 i direktiv 2006/112/EG. L.a Bruket agerar som exportör från Europeiska unionen (FCA). När du beställer produkter på L.a Bruket för att levereras utanför Europeiska Unionen (förutom fallet med Storbritannien), kan du som kund bli föremål för skyldigheter och betalning av skatter för importen. Eventuella ytterligare tullklareringskostnader kommer att vara ditt ansvar; L.a Bruket har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullpolicyerna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta din lokala tullavdelning för mer information. Observera också att när du gör en beställning på L.a Bruket anses du vara den registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Vi uppmärksammar våra internationella kunder på att gränsöverskridande leveranser sannolikt kommer att öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna.

Om din leveransadress finns i Storbritannien:

Priserna är inklusive alla skatter (inklusive brittisk moms på 20 %). L.a Bruket agerar som exportör från Europeiska unionen och som importör i Storbritannien under Incoterm DDP. När du beställer produkter på L.a Bruket kommer du inte att vara föremål för någon skyldighet och betalning av importskatter eller tullavgifter som förblir La Brukets ansvar.

I alla fall är tillämpliga priser och tillämpliga momssatser fasta på det datum då du gör beställningen. Vi gör vårt bästa för att ange tilläggskostnaderna i webbutiken, men vi kan inte erbjuda någon garanti för produkter som köps av en kund bosatt utanför EU. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och att korrigera uppenbara inmatningsfel i webshopen, i annonser eller i marknadsföringsmaterial. När L:a Bruket lanserar en onlinekampanj kommer priset eller erbjudandet att gälla tills produkten är slut i lager eller till slutet av den angivna perioden

Produktinformation

Våra hudvårdsprodukter har ett optimalt sista användningsdatum. Vi garanterar att produkten kommer att behålla alla dess kvaliteter fram till det datumet. Sista utgångsdatum är endast en rekommendation. Produkten kan användas långt efter detta datum, men dess effektivitet och doft kan försämras.

Eftersom vi använder naturliga ingredienser kan dessa variera från säsong till säsong beroende på väder och markförhållanden. Vissa partier kan därför ha skillnader vad gäller till exempel doft, trots en identisk formel. Om du har några frågor om våra produkter, vänligen kontakta kundtjänst.

L:a Bruket kan inte garantera att alla produkter överensstämmer med bilderna på hemsidan och inte heller att ingredienserna kommer att presenteras på exakt samma sätt på sajten och på etiketterna. Denna presentation kan variera beroende på lagar och bestämmelser. Vi strävar dock alltid efter att presentera våra produkter så troget som möjligt.

Produkter som säljs av L:a Bruket följer obligatoriska svenska certifieringar, lagkrav och standarder. L:a Bruket frånsäger sig allt ansvar för att de produkter som säljs i webbutiken överensstämmer med någon annan standard, certifiering, lagkrav eller liknande bestämmelse som gäller i ett annat land.

Lagertillgänglighet

Alla produkter som erbjuds till försäljning finns i lager i avsaknad av ytterligare information. Om en produkt av någon anledning är slut i lager när din beställning ska skickas, kommer du att meddelas via e-post och ges möjlighet att vänta på påfyllning, välja en annan produkt eller begära en återbetalning.

Användning av information, foton etc.

Informationen på vår webbplats/nätbutik skyddas bland annat av immaterialrätt och kommersialiseringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, handelsnamn, foton, illustrationer, mönster, layouter och information som rör produkterna, tjänsterna och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från L:a Bruket eller dess licensgivare. Vi kan vidta rättsliga åtgärder för obehörig användning utan förvarning.

Avtal och bekräftelse av beställningen

När du lägger en beställning ingår du ett avtal med L:a Bruket AB (för mer information om företaget, se punkt 15 nedan).

Vi bekräftar mottagandet av din beställning genom att skicka ett bekräftelsemail. Vi rekommenderar att du behåller den ifall du behöver kontakta vår kundtjänst, transportören etc. Detta är också ditt kvitto.

Betalning

Du kan betala för ditt köp med de betalningsmetoder som beskrivs i onlinebutiken. Vi förbehåller oss rätten att inte systematiskt erbjuda alla betalningsmetoder till alla kunder. Om du betalar med kreditkort utförs operationen i samarbete med Adyen, vår betaltjänstleverantör.

Om du betalar med faktura tillkommer L:a Brukets rätt att ta emot betalning och eventuella övriga tillhörande rättigheter till Klarna. Betalningar på faktura ska därför göras exklusivt till Klarna och utöver dessa villkor kommer Klarnas allmänna villkor att gälla. Klicka här för Klarnas Villkor.

Alla produkter förblir L:a Brukets egendom tills full betalning erhållits.

Natural Swedish Wellbeing